Kurs i patruljeledelse

Et flott knippe patruljeførere, assistenter og kommende peffer og asser i Fredrikstad MS har benyttet seg av peff kurs arrangert av Fredrikstad speiderkrets to helger etter jul. Her har de fått god opplæring i patruljeledelse og hvordan de skal legge opp drift av den. Det har vært et kursopplegg som ialt over 60 unge har benyttet seg av fra alle speidergruppene i Fredrikstad. Dette har også gitt de mulighet til å knytte vennskap på tvers av speidergruppene.