Nasjonalt leder og peff/ ass MS treff på Nordtangen leirsted 12-14. mai 2017

Nasjonalt leder og pefftreff på for alle MS speidere på Nordtangen leirsted på Gran i Hadeland.


Helgen 12-14. mai møttes 52 speidere for en utrolig hyggelig helg der programmet besto av masse sosial hygge, kurs i hvordan møte speidere med ADHD, kurs i primitiv mat for peffer og ledere - og primitiv kanobygging. Alltid hyggelig å møte speidere fra hele landet. Vi håper å få arrangert et nytt treff første helgen i september 2017 i Østfold. Fra speidergruppa deltok: Rita Standal, Erik Moræus, Iacob Iuell-Heitmann, Jens Iversen, Mads Øder Bredesen,Hermann Andreassen, Iver Kristiansen, Sara Hermansen, Linnea Arvesen, Malene Bustgaard Bentzen og Elisa Kjønigsen.