Turdag 16 -17.september for Rover, Tropp, småspeidere og bevere - Vakre Vannsjø i septembervær