Letteretangen 2010

Troppstur til Letteretangen i Onsøy