Vel gjennomført loppemarked for speidergruppa

Årets loppis er ferdig og lokalene er levert tilbake til eier. 

Takk til dugnadsgjeng, alle som har handlet av oss, og særlig takk til

Fredriksborg eiendom for velvillighet i forhold til lån av lokaler. 

Glimt fra årets loppefunn